NEWS

Certificació BPLs

25 julio, 2019

Els dies 27 i 28 de Febrer del 2019, es va dur a terme la inspecció de Bones Practiques de Laboratori (BPL), per membres del Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris de la Subdirecció General d’Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques, del Departament de Salut, òrgan de control d’aplicació de les bones pràctiques de […]

Read

Instal.lacions Patconsult.LAB

1 julio, 2019

Les obres per l’adequació de l’espai i la ubicació d’aquest laboratori de Patologia Experimental, es van dur a terme entre el 3 d’Octubre i el 28 de Desembre del 2018.  

Read

Constitució Patconsult.LAB. S.L.

1 julio, 2019

El 17 d’Octubre del 2018 es va constituir la Societat PATCONSULT.LAB. S.L. domicili a la Ronda de Can Fatjò 5D. Parc Tecnològic del Vallès. 08290-Cerdanyola del Vallès. Barcelona. Aquest laboratori de Patologia Experimental, te com a finalitat, el processat histològic de totes les mostres (òrgans i teixits) provinents d’estudis regulatoris i toxicitats, estudis d’eficàcia, anàlisis […]

Read